Støt vores sponsorer, de støtter os!

Vi vil meget gerne takke alle de private tilsagn og sponsorer - for den store velvilje vi har mødt. Uden jer var dette projekt på ingen måde muligt!!!

 
Skriv en tekst her