Frivillighed

På denne side kan du melde dig som frivillllig og se de retningslinjer der er udarbejdet for det frivillge arbejde i forbindelse med byggeriet af Nr. Hstrup Hus.

 

Tilmeld dig som frivillig - (Du hører nærmere efter kontakt)

Frivilligeretningslinjer ved byggeriet af Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus’ har ansvar for:

• At den frivillige bliver positivt modtaget og der forventningsafstemmes til det frivillige arbejde
• At få den fornødne introduktion til opgaven og overblik over hvordan denne løses
• At informere om hvem der er ansvarlig leder, som bruges til vejledning og problemløsning
• At respektere frivilliges nej og være åben for at tilpasse opgaven til den frivillige
• At inddrage frivillige i foreningslivet som helhed og være åben for forandring

Frivillige har ansvar for:

• At udføre opgaven i overensstemmelse med retningslinjerne
• At følge de regler udstukket af håndværker eller byggeriansvarlig, i henhold til byggeopgaven
• At overholde de aftaler som træffes og derved melde afbud i tide, så en afløser kan findes
• At medvirke til at skabe sikre arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø.
• At kontakte den ansvarlige, hvis der opstår problemer.

Frivillige stilles ikke til ansvar for fejl og skader, tag hellere ekstra forbehold og videregiv ansvaret til en af de byggeansvarlige personer. Ved spørgsmål til en byggeteknisk problematik, tag kontakt til byggeansvarlig hvis der forefindes en på byggepladsen, hvis ikke benyt da kontaktlisten.

Der må ikke indtages alkohol på byggepladsen imens der arbejdes, der skal dog stadigvæk være hyggeligt at udføre frivilligt arbejde, derfor er en fyraftensøl med måde tilladt.
Der skal tages forbehold for gæster i forsamlingshuset og som udgangspunkt skal forstyrrende støj og trafik undgås, så gæster ikke bliver oplever gener. Der vil inden en arbejdsdag, blive oplyst om hvorledes forsamlingshuset er udlejet og hvilke forbehold der skal foretages.