Seneste Nyt:


Indvielsesfest 29. marts 2019

Rejsegilde 9. maj 2018

NHH Generalforsamling 2018

Nr Hostrup-Hus inviterer til
Generalforsamling i Nr Hostrup Forsamlingshus

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab

Herunder fastsættelse af kontingent for 2019

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Peter Kaczmarek og Bo Kaczmarek

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

Kaffepause

Efter generalforsamlingen vil Styregruppen for Nr Hostrup-Hus orientere om status og det videre forløb for vores igangværende byggeri

Mød op!

Og hør de seneste nyheder

(Der vil denne aften være mulighed for at betale kontingent for 2018)

På bestyrelsen og styregruppens vegne

Gunnar Petersen

Følg Nr Hostrup-Hus på Facebook og www.nrhostruphus.d

Flot fremmøde til første spadestik

NU GÅR VI I GANG!!!

13.02.2018

Første spadestik d. 24 februar Kl. 10.00

Nr. Hostrup Hus vil gerne invitere borgere i Egvad sogn og andre interesserede til første spadestik, her vil foreningerne i fællesskab foretage det første spadestik på vores kommende multihus. Vi håber at se mange mennesker til en lille forfriskning lørdag d. 24 februar kl. 10.00.

Velkommen til Nr. Hostrup Hus´ hjemmeside

13.02.2018

Følg med i seneste nyt fra styregruppen og bliv opdateret på fremskridt

Vi har med henblik på at kunne informere så mange som muligt om vores byggeri oprettet denne hjemmeside, den vil løbende under byggeprocessen blive opdateret med alt lige fra nyheder, byggeri billeder, og ugeplaner for hvad der skal ske på byggepladsen i den nærmeste fremtid. Hjemmesiden er stadig under konstruktion, så der bedes tages forbehold for fejl og mangler.